Akademik çelişki nedir?

“Kritik düşünmenin, akılcı yargılara ulaşmanın öğretilmesinde etkili olabilen bir stratejidir.” (Açıkgöz. 2009,S. 181)...