Okulda öğrenme modeli nedir?

Carrol‘a göre her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir. Bunun için öğrencilere yeterli sürenin verilmesi gerektiğini söyler.  (Öğrencilerin hızlı ya da yavaş öğrenebileceklerini göz önünde bulundurur.) Temel ilkeleri zaman vurgusu yapılarak oluşturulmuştur.Okulda Öğrenme Modelinin Temel İlkeleriA. Yetenek: Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan zaman olarak ifade edilir.B. Öğretimden Yararlanma Yeteneği: Öğrencinin ön öğrenmeleri yani hazırbulunuşluğudur.C. Sebat – Sabır: […]

Fırsat nedir?

Okulda öğrenme modelinin ileri sürdüğü, öğrenme etkinlikleri için verilen zaman olarak ifa­de edilen öğedir (Demirel, 2012). Caroll her öğrenciye kendi öğrenme zamanının ayrılmasını savunmaktadır. Okullarımızda konuyu her öğrencininde öğrenebilmesi için belli bir süre vardır.