Sıcak sandalye tekniği nedir?

 Tamamen öğretimsel amaçlı, öğrencilerin soru sorma, tartışma, görüşme yap­ma, danışma ve yaratıcılıklarının gelişiminde başvurulan oldukça kullanılışlı bir uygulamadır (Er­giner, 2008). Tekniğin uygulanmasında, karakter ya da karakterler, diğerlerinin karşısında bir sandalyeye izleyenlere yüzü dönük olarak oturur. Gruptakiler tarafından kişiye canlandırdığı rolün geçmişi, davra­nışları, değer yargıları, güdüleri, ilişkileri ve istekleri hakkında sorular yöneltilir. Sorulan sorular ve ve­rilen […]