Sıcak sandalye tekniği nedir?

 Tamamen öğretimsel amaçlı, öğrencilerin soru sorma, tartışma, görüşme yap­ma, danışma ve yaratıcılıklarının gelişiminde...