Zıt panel nedir?

Sınıfın yarısının soru soran diğer yarısının da cevap veren gruba ayrılması, çoğunlukla tar­tışılmış fakat pek açığa kavuşmayan konuları tartışırken kullanılan tekniktir (Yıldızlar,2009). Sınıflarda tekrar amaçlı kullanılabilir. Zıt panele başlamadan soruların hazırlanması için öğretmen öğrencilere yeter süre verir.