Soru turu nedir?

Bir konunun sunumunda, belirsizliklerin giderilmesinde ve konunun tekrar edilerek göz­den geçirilmesinde kullanılan bir uygulama biçimidir (Açıkgöz, 2009). Öğrenciler boş kağıtlara ele alın­masını istedikleri soruları yazarlar. Her öğrenci kağıdı sol tarafındaki arkadaşına iletir. Öğrenciler ilgi­li kağıda kendi düşüncelerini aktarırlar. Daha sonra tekrar öğrenciler kağıdı sol taraftaki arkadaşa ile­tirler. Kağıdı alan öğrenciler kendinden önce yazılanları da dikkate […]