Soru yağmuru nedir?

Önceki cevaplar ışığında yeni katkılar elde etmek amacıyla aynı sorunun çok sayıda öğ­renciye cevapların doğru verilip verilmediğine dikkat edilmeden sorulduğu bir tekniktir (Moore, 2000).

Medyan (ortanca) nedir? Nasıl bulunur?

Dağılımın orta noktasını gösteren merkezi eğilim ölçüsüdür. Dağılımı ikiye böler. (%50’inci terimi gösterir.) Çeyrek sapma ile birlikte kullanılır. Sıralama ölçeği yardımıyla elde edilmiştir. Medyan nasıl hesaplanır? Puanlar küçükten büyüğe yazılır. Frekans bulunur. Yığılmalı frekans tespit edilir.  (n+1)/2 ve yığılmalı frekans yardımıyla hesaplanır. Örnek-1:  Puanları  33, 24, 18, 44, 50 olan grubun medyan değerini hesaplayınız. Puan […]

Soru-cevap tekniği nedir?

Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırma bakımından olduk­ça önemli görülen her dersin öğretiminde sıkça kullanılan bir tekniktir (Sevindik,2010). Soru-cevap tek­niği öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını kontrol etmeye yarayan ve sözel etkileşimi gerektiren bir tekniktir. Soruyu sorduktan sonra, düşünmek için zaman verilmeli, öğrenciler de soru sormaya özendiril­meli, doğru cevapların verilmesi için ipuçları kullanılmalı ya da ek sorular […]

Mektup-telgraf oyunu nedir?

Sınıfın altı ya da sekiz kişilik gruplara ayrılarak birbirlerine belli bir soruna yönelik olarak soru yazıp yanıtlarını almaları şeklinde gerçekleşen bir süreçtir (Sönmez, 2008).

Kolekyum (kolegyum) nedir?

Biri “soru soran”, diğeri “uzmanlardan ” oluşan ve uzman gruba konunun daha iyi aydınlanması için soru sorarak sürdürülen bir öğretim sürecidir. (Taşpınar, 2007).