Engelleyici etki nedir?

“Gözlemcinin aynı davranışı yapan bir modelin cezalandırıldığını görerek davranı­şını bastırmasıdır. (Ulusoy, 2006, s.232).Örnek: Öğretmen yanlış cevap veren bir öğrenci ile dalga geçerse sınıftaki diğer öğrenci­ler söz hakkı almak istemeyebilir” (Ulusoy, 2006, s.232).

Dolaylı pekiştirme nedir?

Gözlemci doğrudan pekiştirilmese bile modelin uygun davranışlarının pekiş­tirilmesi gözlemcinin aynı davranışı tekrarlama olasılığını artırır. Öğretmen, arkadaşlarına yardım eden bir öğrenciye ödül verirse sınıdtaki diğer öğrenciler de birbirlerine yardım etmek için daha istek­li olurlar (Ulusoy, 2008, s.336). Bandura’nın sosyal öğrenme kuramına ait bir kavramdır.Editör örneği: Birinci sınıfta okumaya geçen öğrencilere kurdela verilerek diğer öğrencilerin okumaya daha […]

Dolaylı güdülenme nedir?

Gözlenen modelin davranışlarının olumlu sonuçları, gözleyen bireyi bu davra­nışları yapmak için istekli kılar (Öğrenme psikolojisi, 2013).Editör örneği: Üniversite sınavına çalışan gencin, rahat yaşam koşulları olan doktor amcasına özenmesi ve onun gibi olmaya istekli olması durumudur.

Dolaylı duygusallık nedir?

Modelin duyuşsal durumunu gözleyen bireyin, model gibi duygulanması duru­mudur. Birey ile model arasındaki benzerlik dolaylı duygusallığı etkiler (Öğrenme psikolojisi, 2013).Editör Örneği-1: Köpek ısıran arkadaşının bağırtısını gören kişinin köpekten korkmaya başlaması gibiEditör Örneği-2: Hayatında hiç canlı yılan görmeyen birinin yılandan korkması

Dolaylı ceza nedir?

“Gözlemlenen modelin, yapmış olduğu davranış sonunda almış olduğu cezanın göz­lemleyenin o davranışı yapma eğilimlerini azaltması ya da ortadan kaldırmasıdır. Matematik sına­vı sırasında kopya çeken bir arkadaşının öğretmen tarafından cezalandırıldığını gören diğer öğrencile­rin daha sonraki matematik sınavlarında kopya çekme davranışını gösterme sıklıkları azalabilir ya da hiç olmayabilir” (Aydın, 2005, s.239). Sosyal örenme kuramının alt kavramıdır. Editör […]