Gregorc’un öğrenme stilleri nelerdir?

Bireylerin bilgileri algılama ve zihinde düzenleme yeteneklerinin üstünde durulması gerektiğini savunur. Bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama, kodlanan bilgileri çözme biçimi üzerinde görüş bildiren bilişsel boyutta değerlendirilen bir modeldir. Bilgiyi algılama ve işleme olmak üzere iki temel üzerine kuruludur. Kavramları daha sonra da kendi arasında sınıflara ayırmıştır. İnsanlar, bilgiyi Somut ya da Soyut algılar. İnsanlar, bilgiyi Ardışık ya da Gelişigüzel işler. Öğrenme Stilleri Somut […]