Bloom’un tam öğrenme modeli nedir?

 Bloom tarafından ortaya atılan “Tam öğrenme modeli”, okuldaki öğrenci başarısını %90’ a çıkarmayı hedefleyen bir öğretim sürecidir.(Konunun geçilebilmesi için alt limit öğrenme %70’dir.). Tam öğrenme modeline göre işin başında olumlu öğrenme koşulları sağlanırsa herkes okul müfredatını öğrenebilir. Konular küçük birimlere ayrılarak aşamalı olarak öğretimi yapılır. Konu sonunda eksiklik tespit edilirse gruba ek öğretim yapılır. Öğrencilerin konuyu […]

Düzeltme nedir?

Dönüt aşamasında elde edilen verilerin dikkate alınarak eksiklerin tamamlanması, yan­lışların giderilmesi, beklenen davranışların öğretilmesi aşamasıdır (Tan,2009).

Duyuşsal giriş özellikleri nedir?

 Öğrencilerin, öğrenme sürecinde gösterecekleri çabanın kaynağı olarak düşünülen ilgi ve tutumları ile başarılı olacaklarına inanma derecesinden oluşan özellikler bütü­nüdür (Demirel, 2012). Duyuşsal giriş özellikleri 2002 KPSS sınavında aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. akademik benlik algısı tutum ilgi