Tereyağı – ekmek tekniği nedir?

Öğrencilerin önce tek başlarına konu üzerinde fikir ürettikleri, ikinci aşa­mada arkadaşlarıyla bir araya gelerek konuyu tartıştıkları ve ulaşılan sonuçların sınıfa sunuldu­ğu bir öğretim sürecidir (Açıkgöz, 2009).