McGregor’un X kuramı nedir?

“insanın işi sevmeyen ve işten kaçma yollarını arayan,sorumluluktan kaçan, yönetilmeyi tercih eden, güvenliği ön planda tutan bu açıdan örgütün amaçları doğrultusunda çaba göstermeleri için zorlanmaları, denetlenmeleri,yönetilmeleri ve ceza ile korkutulmaları gerektiğini ileri süren bir kuramdır” (Canman, 1993,s. 166).

Aritmetik ortalama nedir?

Toplam puanın toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle bulunur. Merkezi eğilim ölçüleri içinde en fazla bilgi veren değerdir. Sınıftaki her bir öğrencinin notunun değişmesi aritmetik ortalamayı etkiler. Bundan dolayı hassas bir ölçü birimidir. Eşit aralıklı ölçeklerle elde edilmiş bir veridir.   Örnek-1: 10,12,14 puan alan üç öğrencinin aritmetik ortalamasını bulunuz. (10+12+14)/3=12 üç öğrencinin aritmetik ortalamasıdır.   Örnek-2: […]