Aritmetik ortalama nedir?

Toplam puanın toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle bulunur. Merkezi eğilim ölçüleri içinde en fazla...