Yapılandırmacılık nedir?

Ön bilgiler ile yeni bilgilerin bir araya gelerek yeni zihin şemalarının kurulması,deneyimlere dayalı olarak öğrenmenin geçekleşmesi, öznel kazanımların elde edilmesi sürecidir (Sönmez, 2008). ‘Bilgi özneldir, mutlak değişmez bir doğru olamaz. Birey her seferinde elde ettiği yeni bil­giyi yeniden yapılandırır.’ (Sönmez, 2008).    

5E modeli nedir?

Bybee ve arkadaşları tarafından geliştirilerek rapor edilen, öğrencinin sürecin merke­zinde yer aldığı, girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamalarından olu­şan öğretim modelidir (Özbek,2012).