Zihin haritası nedir?

Tony Buzan tarafından geliştirilen ve belli bir konu ya da kavram üzerinden zihinde bulunan çeşitli kavramların, bilgilerin açığa çıkarılmasında kullanılan bir uygulama biçimidir (Tan, 2009). Derste not tutmada veya ders notlarının yeniden düzenlenmesinde kullanılabilecek etkili bir tek­niktir (Tan, 2009). Zihin Haritaları Hangi Amaçlarla Kullanılır? Problemlerin alternatif çözüm arayışlarında, Kişisel planlamalarda, Derslerde not tutmada Kitap-makale özetleri […]