YUMUŞAMA DÖNEMİ ÇATIŞMALAR

Şekil: Yumuşama dönemi
 • Yumuşama döneminde, NATO ve Varşova üyesi ülkeler arasında sıcak çatışmalar yaşanmamıştır.
 • Afrika ve Güney Asya ülkeleri arasında çatışmalar hep sürmüştür.
 • ABD ve SSCB ürettikleri silahların gücünü buralarda denemişlerdir.

KÜBA BUNALIMI

 • ABD yanı başında’ sosyalist bir ülke ‘ istemediği için ‘Domuzlar Körfezi Çıkarması’ gibi birçok eylemde bulunmuştur.
 • SSCB, Küba’ya her zaman destek olmuştur.
 • 1960’ta SSCB’nin ABD U-2 casus uçağını düşürmesi SSCB-ABD(Kennedy) ilişkilerini daha da gerginleştirdi.
 • SSCB’nin Küba’ya füze yerleştirmesi, ABD’nin Küba’yı abluka altına almasına neden oldu.
 • SSCB(Kruşçev), Türkiye’deki NATO füzelerinin kaldırılması karşılığında füzeleri sökeceğini açıkladı.
 • Karşılıklı kabul edildi ve Küba buhranı çözüldü.

NOT: Küba buhranının çözülmesiyle doğu-batı arasında diyalog sürece başlarken, silahsızlanma konusunda da önemli gelişmeler sağlandı.

VİETNAM SAVAŞI

 • Vietnamlılar 1954’te Fransa’yı ülkelerinden çıkarmışlardır.
 • Kuzey Vietnam(SSCB) – Güney Vietnam(ABD)
 • ABD 1964’te Vietnam’ın Amerikan botlarına karşı ateş açtığı gerekçesiyle savaş başlamıştır.
 • Vietnam Savaşı, iki tarafın birbirine acımadığı, her türlü katliamın, işkencenin, canlı canlı yakmanın yaşandığı bir savaş olmuştur.
 • Savaşın televizyonlarda yayınlanması bütün dünyada tepkilere neden olmuştur.
 • Amerika’da bile savaş karşıtları artmıştır.
 • ABD Vietnam’da hedeflediği başarıyı gösteremedi, bir çıkmaza girdi ve 1968’de barış görüşmelerine başladı.
 • 1976’da iki devlet birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyet’i adını aldı.

KEŞMİR SORUNU

 • Pakistan ve Hindistan arasında sorunlara yol açan KEŞMİR Pakistan’ın kuzeyinde verimli topraklara sahip bir bölgedir.
 • Halkının çoğunluğu Müslüman olan bölgenin idaresi İngilizler tarafından MİHRACE adlı bir Hintliye verilmiştir.
 • Mihrace, Keşmir topraklarını Hindistan’a kattığını açıklayınca Pakistan savaş açmıştır.
 • Yaşanan çatışmalar sonucu Keşmir’in çorak toprakları Pakistan’a verilmiştir.
 • Günümüze kadar süren Müslüman-Hindistan çatışmaları başlamıştır.
 • Pakistan’ı – SSCB;

Hindistan’ı – ABD desteklemiştir.

NOT: Pakistan ile Hindistan SSCB’nin aracılığıyla Taşken Deklarasyonu’nu imzalamıştır.

ARAP – İSRAİL SAVAŞLARI

1.)1967 Arap-İsrail Savaşları(6 Gün Savaşı)

Nedeni:  Mısır’ın Akabe körfezini İsrail’e kapatması ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün kurularak(FKÖ) Ürdün’e yerleştirilmesidir.

Sonuç:  İsrail Doğu Kudüs, Golan Tepeleri, Sina Yarımadası ve Gazze’yi ele geçirerek topraklarını 4 kat genişletti.

2.)1973 Arap – İsrail Savaşı (Yam Kippur Savaşı)

Nedeni: 1967 Arap – İsrail savaşında Mısır ve Suriye’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi.

Sonuç:

 • İsrail başarılı oldu.
 • 1974’te imzalanan antlaşma ile Süveyş Kanalı’nın tamamı Mısır hâkimiyetine bırakıldı.
 • Camp David antlaşmasına giden yol açıldı.
 • Barış görüşmelerine öncü olan ABD’nin Ortadoğu’da etkisi arttı.
 • Arap ülkelerinin batılı devletlere petrol ambargosu koyması petrol krizine yol açtı.

MEKİK DİPLOMASİSİ

 • 1973 Arap – İsrail savaşları BM’nin kararı doğrultusunda sona ermesine rağmen barış sağlanamadı.
 • ABD Dış İşleri Bakanı Henry Kissenger, Tel-Aviv ile diğer Arap başkentleri arasında defalarca gidip geldi.(Mekik Diplomasisi)
 • Böylece İsrail – Suriye ve İsrail – Mısır arasında antlaşmalar imzalanarak barışa giden yol açıldı.

CAMP DAVİD ANTLAŞMASI

 • ABD, 1978’de İsrail ve Mısır’ı Camp David’te bir araya getirerek iki ülke arasında barış barış esaslarını içeren antlaşmaları imzalamıştır.
 • İsrail, Sina Yarımadası’ndan çıkacak;
 • Mısır, İsrail’i resmen tanıyacak.

NOT: Arap ülkeleri bu antlaşmaya tepki göstermiş ve Mısır ile ilişkilerini kesmişlerdir.

NOT: Bu antlaşma İsrail’in Kudüs’ü başkan yapması, Golan Tepelerini ilhak etmesi ile amacına ulaşamamıştır.

NOT: Camp David’in mimarları:

 • Enver Sedat(MISIR)
 • Jimmy Carter(ABD)
 • Menahem Begin(İsrail)

AFGANİSTAN’IN SSCB TARAFINDAN İŞGALİ

 • Afganistan stratejik açıdan önemli bir yere sahiptir.
 • Ortadoğu petrolünün dünyaya nakledildiği HÜRMÜZ Boğazı’na yakındır.
 • Afganistan’da iktidara gelen Halk Partisi Marks ve Leninist politikasına karşı halkın ayaklanması üzerine hükümet SSCB’den yardım istedi.
 • SSCB, asker ve uzman gönderdi.1979’da karışıklıkları önleyemeyince fiilen işgal ettiler. Birçok Afganlı, Pakistan ve İran’a sığındı.
 • ABD, SSCB’nin bu teşebbüsü üzerine SALT 2 Antlaşmasını onaylamaktan vazgeçmiştir. Afgan mücahitlere yardıma başlamıştır.
 • Ayrıca bu işgale karşı tepki olarak ABD 70’e yakın ülke Moskova’da düzenlenen 1980 Yaz Olimpiyatlarına katılmamıştır.
 • 1988’de Cenevre’de bir antlaşma imzalayarak Afganistan’ı boşaltmışlardır.(1989)
 • Afganistan’da bu defa iktidar için iç çekişmeler başladı.

1973 PETROL KRİZİ

 • Arap – İsrail savaşlarında ABD ve bazı batılı devletler İsrail’e destek verdiği için petrol üreten Arap ülkeleri petrolü baskı aracı olarak kullanmak için;
 • Üretimi kısmak
 • Petrol fiyatını yükseltmek

Seçeneklerinden ikincisini seçmişlerdir.

SONUCUNDA; Petrol fiyatları artması devletlerarası paniğe yol açmıştır. Gelişmekte olan ülkeleri etkilemiştir.

OPEC(Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı)

 • 1960’da Bağdat’ta toplanan bir konferans sonucunda petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı anlamında OPEC kurulmuş.
 • Kurucu Üyeleri; Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt, Venezüella’dır.
 • Amacı; petrol fiyatlarını yüksek seviyeye çıkarmak ve üretici ülkeler arasında teknik konularda işbirliğini sağlamak

OAPEC(Petrol ihraç eden Arap ülkeleri teşkilatı)

 • 1967 Arap – İsrail savaşından sonra petrolün İsrail’e karşı siyasi bir silah olarak kullanılmasını sağlamak için OAPEC kurulmuş
 • Batılı ülkelerin bu örgüt dışındaki ülkelerden petrol satın alması nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.

İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ(İKÖ)

 • Kudüs’te Mescit-i Aksay’ı kundaklanma denemesi üzerine,1969’da Fas’ın başkenti RİBAT’ta bir araya gelen İslam ülkelerinin oluşturduğu uluslararası bir örgüttür.
 • 57 üyesi vardır.
 • İslam ülkeleri arasında ekonomik, siyasi, kültürel işbirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
 • Müslümanların kutsal yerlerinin korunmasını savunur.
 • 1975’te CİDDE merkezli İslam Kalkınma Bankası kurulmuş.

İRAN – IRAK SAVAŞI (1980-1988)

İRAN DEVRİMİ

 • Pehlevi hanedanlığı (1975-1979) uygulamalarıyla halk tarafından benimsenmemiştir.
 • 1978’de bölgesel başlayan ayaklanma, kısa sürede halk hareketine dönüştü.
 • 1979’da Şah yönetimi devrildi, HUMEYNİ başa geçti.
 • Molla yönetimi kuruldu. Şeriat yönetimine karşı çıkanlar katledildi.
 • Devletin adı İran İslam Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

NOT: Sosyalist bir sistemle yönetilen, birleşik ve laik bir Arap toplumu oluşturmayı amaçlayan siyasal hareket BAAS hareketidir.

IRAKTAKİ SİYASİ GELİŞMELER

 • Irak’ta 1963’de Baas Partisi yönetimi ele geçirdi.
 • Sosyalist Baas Partisi, SSCB ile yakınlaşmaya dayalı bir dış politika izledi.
 • 1979’da yapılan darbe ile SADDAM HÜSEYİN yönetime egemen oldu.
 • Irak liderliği ile yetinmeyen Saddam Hüseyin Arap liderliğine oynamaya başladı.

İRAN – IRAK SAVAŞININ NEDENLERİ

 • Irak’ın Cezayir antlaşmasını (Şattül Arap antlaşması) feshetmesi.
 • İran’ın Irak’taki Kürtleri kışkırtması
 • Irak’ın Humeyni rejimini bir tehdit olarak görmesi

Savaşın Çıkış Gerekçesi; Şattül Arap suyolunun paylaşılamaması

 • 1980’de ırak orduları İran’a girdi.
 • Irak önceleri başarı kazandı. İran büyük direniş gösterdi.
 • 8 yıl süren savaş iki devletin büyük kapıyalar vermesi ve birbirini yıpratmasından öteye gidemedi.

Sonuçları;

 • Milyonlarca insan öldü.
 • Petrol üretimi azaldı, fiyatları arttı.
 • Ekonomik zarar arttı.
 • Körfez savaşına neden oldu.
 • Savaş en çok İsrail‘in işine yaradı.
İRANGATE OLAYI:

Irak – İran savaşı sorasında ABD’nin İsrail aracılığıyla İran’a gizlice salah sattığının anlaşılmasıyla ortaya çıkan skandal.

KIBRIS SORUNU

 • 1571’de Türk hâkimiyetine giren Kıbrıs’ın yönetimi1878 Berlin Antlaşmasına arabuluculuk yapan İngiltere’ye geçici olarak bırakıldı.
 • 1914 1.Dünya Savaşını fırsat bilen İngiltere Kıbrıs’ı ilhak ettiğini açıkladı.
 • Lozan antlaşmasında adanın İngiltere’ye devri kabul edildi.
 • ENOSİS(Yunanla Birleşme) doğrultusunda EOKA örgütü kuruldu.(1955)
 • Kıbrıslı Türkler ise Türk Mukavelet Teşkilatını kurdular.(TMT)
 • 1959’da Londra ve Zürih antlaşması ile bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması kararlaştırıldı.
 • 1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.(Cumhurbaşkanı MAKARİOS, Yardımcısı Fazıl Küçük)
 • Garantörleri İngiltere – Yunan – Türkiye’dir.
 • 1963-64-67’ de Türk köylerinde vahşet yaşandı.
 • Rum çetelerinin saldırıya geçmesi Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale hakkını doğurdu.
 • ABD Başkanı JOHNSON yazdığı mektupta Türkiye’yi vazgeçirmeye çalıştı.
 • 1967’de geçici Türk yönetimi kuruldu.
 • 1974’de EOKA’cıların bölgedeki katliamları üzerine Türkiye garantörlük hakkıyla Kıbrıs’a müdahale etmiştir.(1.KIBRIS BARIŞ HAREKATI)
 • Cenevre Konferansı’na katılan Dış İşleri Bakanı Turan Güneş, antlaşmanın mümkün olmadığı anlamına gelen ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasını başbakan Bülent Ecevit’e bildirmiştir.(2.KIBRIS BARIŞ HAREKATI)
 • Sonucunda;
 • 1975’de Kıbrıs Türk Federe Devleti
 • 1983’de KKTC kuruldu.(C.Başkanı RAUF DENKTAŞ)

 

ENOSİS: Kıbrıs’ın Yunanistan’a katılmasını amaç edinen düşünce ve idealdir.

EOKA: Kıbrıslı Rumların ENOSİS’i gerçekleştirmek amacıyla Yargo Grivas liderliğinde gerilla savaşı yapmak için kurdukları terör örgütüdür.

AKRİTAS PLANI:1963 yılının başlarında Kıbrıs cumhuriyeti hükümetinde çoğunluğa sahip Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerini yönetimde zayıflatarak daha sonra Kıbrıs cumhuriyetini Yunanistan ile birleştirmeyi amaçlayan plandır.

JOHNSON’UN MEKTUBU

 • Johnson Mektubu 1964’de Türk başbakanı İnönü’ye iletildi.
 • MEKTUPTA; Türkiye’nin adaya tek taraflı müdahalesinin Türk – Yunan tarafları arasında savaşa yol açacağı, NATO üyesi olan bu iki ülkenin savaşmasının kabul edilemez olduğunu yazmıştır.
 • Ayrıca Sovyetler birliğinin de Türkiye’ye müdahale etme ihtimalini doğuracağı ve NATO’nun böyle bir durumda Türkiye’yi savunmada isteksiz olacağını ima etmiş.
 • Mektubun ardından Türkiye müdahale kararından vazgeçmiştir.

EGE ADALARI SORUNU

 • İki ülke arasındaki karasularının genişletilmesi ve kıta sahanlığının belirlenmesi ege sorununun temelini oluşturmuştur.
 • Türkiye Ege’yi ‘Dostluk ve Barış Denizi’, Yunanlılar ise ‘Yunan Gölü’ olarak görmüşlerdir.
 • Ege adaları sorunu;
 • Kıta sahanlığı sorunu;
 • Karasularının 12 mile çıkarılması sorunu;
 • Ege hava kontrol sahası(Fır Hattı) sorunu.

ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ (ASALA)

 • 1975’de Lübnan’da kuruldu.
 • AMACI; Sözde Ermeni soykırımının suçlusu olan Türklerle mücadele etmek ve doğu Anadolu ile G.D.Anadolu topraklarının kendilerine ait olduğunu savunurlar.
 • Cumhuriyet döneminde 35 diplomat asala örgütü tarafından katledilmiştir.

YUMUŞAMA DÖNEMİ TÜRKİYE

 • 27 Mayıs 1960
 • 12 Mart 1971
 • 12 Eylül 1980

27 MAYIS MÜDAHALESİ(1960)

 • 27 Mayıs 1960 müdahalesi Demokrat Parti’nin son dönemlerinde ekonominin kötü gidişi, öğrenci olayları ve Turan Emeksiz’in öldürülmesi sonucunda TSK kardeş kavgasına son vermek gerekçesiyle müdahalede bulundu ve iktidarı indirdi.
 • Yönetimi Milli Birlik Komitesine verdiler.(başında orgeneral Cemal Gürsel var.)
 • Kurucu meclis, 1961 Anayasasını halk oylamasına sunmuş %61 oranında oyla kabul edilmiştir.
 • Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu idam edildi.
 • 1961 seçimlerini AP(Adalet Partisi) kazandı. CHP ile koalisyon hükümet kurdu.(İsmet İnönü-Süleyman Demirel)
 • Meclis, C.Başkanlığına Cemal Gürsel’i seçti.

12 MART MUHTIRASI(1971)

 • 1968’de bütün dünyada yayınlık kazanan öğrenci hareketleri Türkiye’yi de etkisi altına aldı.
 • 68 kuşağı olarak adlandırılan gurupların başlangıçta eğitim sistemine tepki olarak başlattıkları bu eylemler NATO ve ABD karşıtı gösterilere dönüşmüştü.
 • TSK hükümete bir muhtıra verdi.(12 Mart Muhtırası) AP hükümeti istifaya zorlandı.
 • Başbakanlığa Nihat ERİM, Cumhurbaşkanlığına Fahri KORUTÜRK getirildi.

NOT: Emir komuta zincirinin yapmış olduğu ilk askeri müdahaledir.

NOT: 12 Mart muht. gerekçesi;

Hükümetin ülkeyi ekonomik huzursuzluğa sürüklemesi ve Atatürk Türkiye’sinin geleceğini tehlikeye sokulmasıdır.

NOT: Dönemin C.Başkanı – Cevdet Sunay

Dönemin Başbakanı – Süleyman Demirel

EYLÜL MÜDAHALESİ(1980)

 • 1974-80 arası dönemdeki siyasi istikrarsızlık;
 • ABD ‘nin Kıbrıs Barış Harekatından sonra Türkiye’ye uyguladığı ambargo
 • CHP-AP-MHP arasındaki gerginliğin sokak çatışmalarına dönüşmesi
 • Sağ – sol gruplar arasındaki çatışmalar(Çorum-Maraş olayları…)
 • Siyasi istikrarsızlık, ekonomik bunalım, sosyal olaylar, sağ-sol olayları gibi olayları gerekçe göstererek TSK yönetime el koydu.(12 Eylül 1980)
 • Parlamento ve siyasal partiler kapatıldı. B.Ecevit – S.Demirel-A.Türkeş-N.Erbakan gibi siyasal parti liderlerine siyaset yapma yasağı getirildi.
 • Genelkurmay başkanı Kenan Evren MGK’yı oluşturdu. Aynı zamanda devlet başkanlığı görevini de üstlendi.
 • 1961 anayasası yürürlükten kaldırıldı.
 • 1982 anayasası halkoyuna sunuldu ve kabul edildi.
 • 1983 seçimlerinde(ANAP-HP-MDP) ANAP tek başına iktidar oldu.(Turgut ÖZAL)

Ekonomik Gelişmeler

 • 1960’da DPT ‘nin kurulmasıyla Beş Yıllık Kalkınma Planları uygulanmaya konuldu.
 • 1970’li yıllarda uygulanan ‘ileri ithal ikameli model’ ile buzdolabı, çamaşır makinesi, tv ve otomobil üretilmeye başlandı.
 • 1973 Petrol krizi, 1974 Amerikan ambargosu, işçi dövizlerinde azalma ekonomik gerilmeye neden oldu.
 • Türk parasının yabancı para karşısında değeri düştü.
 • Ülkede birçok malda fiyat artışı ve karaborsa oldu.
 • Karma Ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişi sağlayan 24 OCAK kararları alındı.

Sosyal – Kültürel Gelişmeler

 • Gaipçilere karşı çıkan ikinci yeni akımı 1960’ların ortalarına kadar etkisini devam ettirdi.(Edip Cansever- İlhan Berk- Cemal Süreyya- Sezai Karakoç…)
 • Fakir Baykurt(Yılanların Öcü)

Ş.Süreyya Aydemir(Toprak Uyanınca)

Atilla İlhan- Vedat Türkali(1970’lerde)

Zeki Alasya-M.Akpınar(Devekuşu Karabeleri)

 • 1960’lı yıllarda Aranjman (düzenleme) müzik tarzı ortaya çıktı.
 • 1970’lerde Anadolu Rock ortaya çıktı.(Moğollar- Barış Manço)
 • 1962’de TÜBİTAK kuruldu.(Türkiye bilim ve teknik araştırma kurumu)

Amacı: Kalkınma planları doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

 • 1968’de TRT ilk TV yayınına başladı.
 • Boğaziçi köprüsü trafiğe açıldı.(1973)
 • Renkli TV yayınına geçildi.(1986)
 • Almanya’ya işçi gönderildi.

YUMUŞAMA DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 • Bu dönemde Kıbrıs konusunda ABD’nin tavrını ortaya koyan JOHNSON’ın mektubu ve 1975-78 yılları arası ambargo dönemi Türk-ABD ilişkisinde sarsıntılara yol açmıştır.
 • SSCB, Türkiye’nin Kıbrıs’ı NATO üssü haline getirmesinden korktuğu için, Kıbrıs konusunu Türk aleyhine politika izlemiştir.
 • 1967 Arap-İsrail savaşlarında, Türkiye Arap devletlerini desteklemiş ve insani yardımda bulunmuştur.
 • 1969’da kurulan İslam Konferansı Örgütüne üye olarak güçlenmesini
 • Arap ülkelerinin reddettiği Camp David Antlaşmasını Türkiye’de reddetmiştir.

YUMUŞAMA DÖNEMİ DÜNYA

 • 1961’de Rus Kozmonot Yuri Gagarin Vastak-1 uzay aracı ile ilk uzaya giden insan oldu.
 • 1969’da ABD’li astronot Neil Amstrong aya ayakbastı.
 • 1970’de kişisel bilgisayar üretildi.(1978’de APPLE üretildi)
 • İlk haberleşme uydusu (telstar-1)-1962
 • İlk uzay yürüyüşü (1963)
 • İlk kalp nakli (1965)
 • Videokaset (1972)
 • Mini bilgisayar (1973)
 • Hepatit B aşısı (1975)
 • Compact Disk (CD) -1979
 • Heavy metal müzik türü ortaya çıktı.
 • Fransa’da 68 kuşağı öğrenci hareketleri başlamış (Türkiye’yi de etkilemiş)
 • Bu dönemde ekonomik kalkınma hız kazandığı için bu döneme MUHTEŞEM OTUZLAR denmiştir. (1945-1975)