Tarihsel empati nedir?

  1. Günümüzün bakış açısını ve değer yargılarını kullanmadan geçmişi kendi koşulla­rı çerçevesinde değerlendirme, geçmişte yaşamış insanların durumlarını onların gözüyle anlama ve açıklama becerisidir (Ocak,2008)
  2. Geçmişteki insanların şart ve ortamlarına dönerek çıkarımda bulunma, olay örgüsünü keşfetmeyi sağlayan kavram.
    Not: Bilişsel alan basamağına uygun bir kavramdır. Soyut işlemler dönemindeki bireye uygulanması daha doğrudur.
Bir cevap yazın Cevabı iptal et0