1. Glasser tarafından ortaya atılmış bir yaklaşımdır.
 2. Davranışcı kuram ve bilişselci kuramın ortak ürünüdür.
 3. Glasser’e göre öğretme işini en iyi yapacak kişi öğretmendir.
 4. Öğretme işininin en iyi yapılacağı yer okul ortamında sınıflardır.
 5. Glasser insanların başarılı olması için aşağıdaki ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini düşünür.
  • Fizyolojik ihtiyaçlar
  • Sevgi
  • Güç
  • Özgürlük
  • Eğlence
 6. Glasser’e göre temel öğretim modelinin ögeleri şunlardır:
  1. Öğretim Hedefleri : Öğrencilere eğitim öğretim sürecinde hangi kazanımları kazandıracağımızı belirleten basamaktır.
  2. Giriş Davranışları : Öğrencilerin derse başlamadan önce sahip olduğu ön bilgileri, özgeçmişi, gelişim özellikleri, beceri ve tutumları anlaşılır.
  3. Öğretim İşlemleri  : Öğretimde kullanılan yöntem ve teknikleriyle, araç ve gereçlerin iyi bir şekilde planlanmış olmasıdır.
  4. Değerlendirme: Öğrenme süreci sonunda eksiklikleri tespit edilmesi ve  öğrenme düzeyinin belirlenmesidir.
Benzer bir yazımız:  Biliş nedir?