1. Bir kavram ya da ifadenin zıt, karşıt anlamlarından yararlanması istene­rek anlamı güçlendirme düşüncesiyle gerçekleşen analoji çeşididir (Açıkgöz, 2009).
Benzer bir yazımız:  Siz olsaydınız ne yapardınız nedir?