Test geliştirme aşamaları nelerdir?

İstendik özelliklerde ölçme aracı hazırlamak için test geliştirme aşamalarını kullanırız. Test geliştirmesi 11 basamaktan oluşur sırasıyla yazımızda bulabilirsiniz.

Test Geliştirmenin Aşamaları

 1. Amacın Belirlenmesi
 2. Seçilen Konu veya Konuların Hedef ve Davranışları (Belirtke Tablosu)
 3. Soru Yazımı
 4. Test Formunun Oluşturulması ve Çoğaltma
 5. Uygulama Gurubunun Belirlenmesi ve Uygulama (Ön deneme)
 6. Puanlama
 7. Ön Deneme Test İstatistiklerinin Hesaplanması
 8. Madde Analizi
 9. Madde Seçimi
 10. Nihai Testin İstatistiklerinin Kestirilmesi/Hesaplanması
 11. Testin Standartlaştırılması

Kullanış amaçlarına göre sınav türleri

 • Başarı Sınavları
 • Yetenek Sınavları
  • Sözel Yetenek Testi
  • Sayısal Yetenek Testi
 • Uzamsal yetenek
 • Özel Yetenek Sınavları
 • …. gibi.
 • Yarışma Sınavları
 • Seçme Sınavları
 • Yeterlik Sınavları
 • Sınıflama Sınavları
 • Tarama Sınavları
Bir cevap yazın 0