Uzak Doğuda yeni güç Japonya: Meiji Restorasyonu

Japonya’da 1869 yılında İmparator Mutsihito tarafından meiji restorasyonu ile köklü değişiklikler yapılmıştır. Önceleri Japonya, Daimyo adı verilen derebeylerin etkili olduğu dış dünyaya kapalı feodal yönetime sahipken 1845 yılında ABD’ye iki limanını açarak ticari ilişkilere başlamıştır. Bu ticari ilişkiler Japonya’da büyük bir değişimin başlayacağının öncüsü olmuştur.

İmparator Mutsihito

Meiji Restorasyonu

İmparator Mutsihito tarafından 1869 yılında ülkede köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler meiji restorasyonu olarak adlandırılmıştır. Kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir.

  • Feodal düzeni yıktı.
  • Okuma yazmayı artırdı.
  • Bankacılık sistemini kurdu.
  • Miladi takvimi kabul etti.
  • Anayasal düzene geçti.
  • Avrupa’ya öğrenci gönderdi.
  • Orduyu ve donanmayı modernleştirdi.
  • Demiryolu yapımına başladı.

Japonya I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın uzak doğu sömürgelerini ele geçirdi ve 1931 yılında Çin’in Mançurya bölgesine saldırdı.

Japonlar “Asya Asyalılarındır sloganıyla hareket etti.

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0