Uzaktan öğretim modeli nedir?

  1. Geleneksel öğrenme öğretme yöntemlerinin sınırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinliklerini yürütme olanağının bulunmadığı durumlarda eğitim etkinliğini planlayan ve uy­gulayanlar ile öğrenenler arası iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belirli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir (Yurdakul, 2007).
  2.  Öğrenci merkezli bir modeldir.
  3. Zaman ve mekandan bağımsız bir modeldir.
  4. Fiziksel engelli öğrencilere öğrenme fırsatı sağlar.
  5. Ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. Ekonomiktir.
Bir cevap yazın 0