V diyagramı nedir?

V diyagramı ya da vee diyagramı genellikle laboratuvar uygulamalarında kullanılan bir tekniktir. Fen bilimleri öğretmenliği gibi sayısal temelli öabt testlerinde sıkça soru gelmektedir. Yapılandırmacı anlayış odaklı bir tekniktir.

V diyagramının tanımı

  1. Bilginin nasıl öğrenileceğini, öğrencilerin ardışık kavramları öğrenmesine ve yorumlamasına yardımcı bilginin nasıl öğrenildiğini gösterme ve bu bilginin aynı zamanda nasıl özümsendiğini de ortaya koymaya yardımcı olan bir uygulamadır (Tatar, Korkmaz, Ören, 2007).
  2. Bir konu hakkında yapılan ön hazırlıkları, uygulama sürecini ve süreç sonunda ortaya çıkan durumu değer­lendirmeyi içeren “V” şeklinde çizilerek gösterilen bir tekniktir (Tatar, Korkmaz, Ören, 2007).

Öğrencilerin derste öğrendikleri teorik bilgilerini laboratuvar çalışmalarına aktarmalarına olanak sağlayan etkili bir araç olarak kullanılabilmektedir (Gurley-Dilger, 1992 ve Nakhleh, 1994)

V diyagramının şekli nasıldır?

V diyagramı olarak da adlandırılır.
V diyagramının kullanımı

Kaynaklar

  • Gurley-dilger, L. (1992). Gowin’s Vee. The Science Teacher, 59(3), 50-57.
  • Tatar, Korkmaz, Ören. (2007). Araştırmaya Dayalı Fen Laboratuvarında Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmede Etkili Araçlar: Vee ve I Diyagramları, Elemantary Education Online, 6(1),76-92.
Bir cevap yazın 0