Vızıltı tekniği nedir?

Vızıltı tekniği, öğretim yöntem ve teknikleri dersinde ele alınan bir konudur. KPSS Eğitim bilimleri sınavında bu dersin teknikler konusundan bolca soru çıkmaktadır. Bu yazımızda vızıltı tekniğini açıklamaya çalışacağız.

Vızıltı tekniğinin tanımı

Öğrencilerin 4- 6 kişilik gruplar halinde birbiriyle etkileşime girerek verilen bir prob­leme tartışma yoluyla çözüm ürettikleri tekniktir.

Arslan, 2007.

Bu teknik küçük grup tartışma teknikleri arasında gösterilir. Öğrencilerin bireysel hızlarına göre düzenlenebilir. Konuşma süresini katılımcı sayısı belirler. Her teknikte olduğu gibi bu tekniğinde sınırlılıkları vardır.

Vızıltı tekniğinin sınırlılıkları

  • Zaman gerektirir.
  • Konuşmalar kolayca konu amacından sapabilir.
  • Sınıfta sessizliği sağlamak zorlaşabilir.
  • Konuşma sürelerine dikkat etmek gerekir.
  • Bazı öğrenciler bu tür etkinliklere katılmak istemeyebilirler.
  • Grup tartışmalarını sonuçlandırmak güç olabilir.
  • Çok kalabalık sınıflarda uygulanamaz.

Kaynaklar

  • Arslan M. (2007), Öğretim ilke ve yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık
  • Vızıltı Grupları, Erişim Tarihi: Haziran 2021

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0