Dil gelişimi üzerinde gelişim psikolojisi dersine ilişkin KPSS eğitim bilimlerinde her yıl soru gelmektedir. Vygotsky, Piaget gibi bilim insanlarının dil gelişimi üzerine notlarını incelmeniz sizler için iyi olacaktır. Her yıl dil gelişim kuramlarının birinden ortalama 1 soru gelmektedir.

Vygotsky’nin düşünce teorisinde olduğu gibi dil teorisi de kültürel ve çevreye dayalı olarak şekillenmiştir.

Vygotsky dil gelişimi ile zihnin 2 yaşına kadar bağlantılı olmadığını, 2 yaşından sonra ise güçlü bir bağlantı içerisinde olduğunu vurgulamıştır.

Şekil: Vygotsky dil gelişimi kuramı

Vygotsky’nin dil gelişim kuramının evreleri nelerdir?

Vygotsky dil gelişimini 3 ayrı evrede incelemiştir.

Sosyal dil nedir?

Ortamda başkaları varken konuşur. Çocuk kendi kendine konuşmaz. Dil bu evrede içselleştirilmemiştir.

Ben merkezci dil nedir?

Bireyin bir davranışı gerçekleştirmeden önce kendisiyle konuşmasıdır. Kısaca sesli düşünme diyebiliriz. Bu konuşma oyun ve etkinlikleri yaparken ortaya çıkabilir. Ses ile düşünce tam ayrışmamıştır sonucuna varabiliriz.

İçsel dil nedir?

Çevreden alınan dil tümüyle içselleştirilmiştir. Birey karar alırken kendisiyle konuşur. Kendisiyle yaptığı konuşma tümüyle sessizdir.  Ses ile düşüncenin bu evrede ayrıldığı sonucuna ulaşabiliriz.

Benzer bir yazımız:  Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk nedir?