• Ön bilgiler ile yeni bilgilerin bir araya gelerek yeni zihin şemalarının kurulması,deneyimlere dayalı olarak öğrenmenin geçekleşmesi, öznel kazanımların elde edilmesi sürecidir (Sönmez, 2008). ‘Bilgi özneldir, mutlak değişmez bir doğru olamaz. Birey her seferinde elde ettiği yeni bil­giyi yeniden yapılandırır.’ (Sönmez, 2008).
  • Yapılandırmacı eğitim yaklaşımını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
  1. Öğretmenin rehber olarak konumlandırıldığı öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğretmende öğrencide öğrenen konumundadır.
  2. Yapılandırmacı yaklaşım öğrencilerin görüşlerine ve çıkarımlarına dikkat eder.
  3. Ne öğrendiğinden çok nasıl öğrendiği sorusuna cevap arar.
  4. Öğretmen bu yaklaşımda yanlış gelen cevapları dersi başlamak ve şekillendirmek için bir başlangıç noktası olarak görür.
  5. Bu yaklaşımda sınıflar bilgiyi aktaran değil üreten ortamlar olarak oluşturulmalıdır.
  6. Nesnel bilgiyi reddeden bir anlayışla öznel (kendi yapılandırdığı) bilgilerin desteklendiği yaklaşımdır. Bu çerçevede öğrencilere ödev verirken sınıflandırma, analiz, tahmin ve yaratıcılık gibi bilişsel kavramlara yer verilmesi gerektiğini savunurlar.
  7. Bilgi, tümdengelim metoduyla kavramlar etrafında öğrenciler tarafından yapılandırılır.
  8. Bu yaklaşımda süreç ve ürün birlikte değerlendirilir.

Yapılandırmacı yaklaşımın türleri nelerdir?
1) Bilişsel Yapılandırmacılık (Piaget)
2) Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky)
3) Radikal Yapılandırmacılık
4) Sibernetik yapılandırmacılık

Sayfamızda aratarak türleri hakkında daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Benzer bir yazımız:  Örnek olay nedir?