1.  Belli bir kimlik ve kişiliğe bağlı kalmadan yanlızca bireyin taklit yeteneği, ilgi ve be­cerilerine dayalı olarak canlandırılmaya gidilmesi şeklinde sürdürülen öğretim biçimidir (Gümüş,Ko­yuncu, 2005).;
 2. Yaratıcı dramının bireye kazanımları nelerdir?
  -Dinleme becerisini geliştirir.
  -İletişim ve dil kullanım becerilerini geliştirir.
  -Hayal gücünü geliştirir.
  -Empati becerisini geliştirir.
  -Birlikte çalışma becesini geliştirir.
  -Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.
  -Bireylerin yaratıcılığını geliştirir.
  -Doğaçlama becerisni geliştirir.
Benzer bir yazımız:  Dolaysız analoji nedir?