Yaratıcı drama nedir?

Yaratıcı drama, belli bir kimlik ve kişiliğe bağlı kalmadan yalnızca bireyin taklit yeteneği, ilgi ve be­cerilerine dayalı olarak canlandırılmaya gidilmesi şeklinde sürdürülen öğretim biçimidir (Gümüş,Ko­yuncu, 2005).

Yaratıcı drama nedir?

Yaratıcı dramının bireye kazanımları nelerdir?

  • Dinleme becerisini geliştirir.
  • İletişim ve dil kullanım becerilerini geliştirir.
  • Hayal gücünü geliştirir.
  • Empati becerisini geliştirir.
  • Birlikte çalışma becerisini geliştirir.
  • Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.
  • Bireylerin yaratıcılığını geliştirir.
  • Doğaçlama becerisni geliştirir.
Bir cevap yazın Cevabı iptal et0