1. Özgün, akıcı ve mantıklı, alabildiğince esnek ve alışılmamış biçimde gerçekleşen düşünme biçimidir (Sönmez, 2008). Yeni ve özgün ürünlerin, çözümlerin, bilgilerin ortaya konabilmesidir (Sönmez, 2008).
  2. Birey zihninde sıradışı bağlantılar kurar.
  3. Genellikle yalnız kalmayı seven, eleştirel düşünme becerisine sahip bireylerdir.
    Yaratıcı düşüncenin 4 boyutu vardır. Bunlar; hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve değerlendirmedir.