Yaşam boyu öğrenme nedir?

  1. Bireysel, toplumsal ve istihdam ile ilgili bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini ifade eder. (Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği)
  2. Yaşamboyu öğrenme, “yaşamboyu, gönüllü ve özgüdü” temelinde kişisel veya mesleki nedenlerle yeterliliğin değişmesi ve gelişmesidir (Ireland Ministry of Education and Science, 2000).
  3. Yaşamboyu öğrenme esas olarak istihdam piyasasının ihtiyaçlarının zorlaması ve kişisel azimle ortaya çıkan bir olgudur (Chapman & Aspin, 1997).
  4. Hayat boyu öğrenme kurumları nelerdir?
    Genel Müdürlüğe bağlı hayat boyu öğrenme faaliyetlerini düzenleyen halk eğitimi merkezi, olgunlaşma enstitüsünü ve açık öğretim okullarını ifade eder. (Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği)
Bir cevap yazın 0