1. Örgün eğitimin yanında ya da dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin tü­müdür (Erden, 1998).
 2. Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü ifade eder. (Mili Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmenliği, 2010)
 3. Yaygın eğitimin ilkeleri şunlardır:

  a) Herkese açıklıkb) İhtiyaca uygunluk

  c) Süreklilik

  ç) Geçerlilik

  d) Planlılık

  e) Yenilik ve gelişmeye açıklık

  f) Gönüllülük

  g) Her yerde eğitim

  ğ) Hayat boyu öğrenme

  h) Bilimsellik ve bütünlük

  ı) İş birliği ve eş güdüm