1. Bilişsel süreçlerin bireyin zihninde, bağlamdan bağımsız olarak yer aldığı varsa­yımının ileri sürüldüğü bir öğrenmedir (Açıkgöz, 2009). Biliş, öğrenme, hatırlama, düşünme, gibi bilişsel süreçlerin bağlamla iç içe olduğunu ve bilişsel etkinliklerin anlaşılabilmesi için bağlamın dikkate alın­ması gerektiğini ortaya koymuştur (Açıkgöz, 2009).