1. Yapma ve hissetmeye dayalı öğrenme becerileri gösterme, pratik yakla­şımları kullanmayı tercih etme, mantıksal davranmaktansa sezgisel davranma eğilimi gösterme, somut deneyim ve aktif deneyim öğrenme yeteneklerine göre davranma gibi özellikleri gelişmiş bireylerde görülen öğrenme stilidir (Kolb, 1984).
  2. Bu öğrenme stiline yerleştiren denmesinin nedeni, bu stile sahip bireyler, değişmelere karşı kendi kendilerine uyum sağlamak zorunda olduğu durumlar için en uygun olmalarıdır. (Milli Eğitim Dergisi, Sayı-157, 2003)
Benzer bir yazımız:  Kırmızı şapka nedir?