Öğretmenlerin idareye teslim etmesi gereken yıl sonu evrakları ve işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenler aşağıdaki yıl sonu evraklarını yaz tatiline çıkmadan önce idareye teslim etmesi gerekir. Teslim edilmesi gereken bu evrakları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

meb logo
MEB yıl sonu evrakları

Öğretmenlerin yıl sonunda yapması gereken işlemler

 • Sınav notlarının girilmesi ve sonrasında kontrolü.
 • Sınava girmeyen öğrencilerin durumunun değerlendirilmesi. Geçerli mazereti varsa sınava tabi tutulması.
 • Ders ve etkinliklere katılım notlarının verilmesi (Her dersten en az 1 not verilecek.)
 • Öğrenci ürün dosyası notu (Görsel sanatlar dersi için),
 • Verilen not fişlerinin kontrolünü yapıp teslimi
 • Yıl sonu davranış notlarının girilmesi
 • Öğrencinin okuduğu tüm kitapların e-okula girilmesi
 • E-okulda ki karne öğretmen görüşü kısmının sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulması

Yıl sonu evrakları listesi

 • Yıl sonu ders kesim raporu
 • E-okul çıktısı halinde not fişleri
 • I. ve II. döneme ait yazılı kağıtları
 • Performans görevi değerlendirme çizelgeleri
 • Ders ve etkinliklere katılım değerlendirme çizelgeleri
 • Öğrenci gözlem formları
 • Ürün, ürün dosyası, gözlem formları (Teknoloji Tasarım öğretmenleri için)
 • Proje ödevi değerlendirme çizelgeleri
 • Sosyal Kulüplerin yıl sonu raporları
 • Rehberlik faaliyetlerinin yıl sonu raporları
 • Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)
 • OGYE raporu (OGYE: Öğrenci Gelişim ve Yönetim Ekibi) (İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 99. maddesine göre; Zümre öğretmenleri; öğretim yılını değerlendiren rapor düzenleyip OGYE Ekibine teslim ederler. Bu zümre raporları OGYE tarafından incelenip okul raporu haline getirilir).
 • Tatil adresi okul idaresine bildirilir.
 • Sınıf defteri ve Sınıf kitaplığı listesi
 • Okul idaresince sene başında tutanak karşılığında verilen bilgisayarlar, tepegözler v.b demirbaşlarda okul idaresine tutanakla teslim edilir.

Öğretmenlerin yıl sonu işlemlerinde yukarıdaki evraklar idareye teslim edilir. Sayfamızdan örneklerini bulabilirsiniz.

Kaynaklar

Bir cevap yazın 0