1. Weinstein ve Mayer’e (1986) göre, biliş, bilgiyi işleme sırasındaki süreçtir, yürütücü biliş ise bilgiyi işleme süreci hakkındaki bilgidir. (Senemoğlu, 2013, s. 336)
  2. Masters (1981) yürütücü bilişi, bireylerin bilişsel süreçleri ve stratejilerinin farkında olmaları ve bilişsel faaliyetlerinde bu süreçleri ve stratejileri göz önünde bulundurmaları olarak tanımlamaktadır (Aktaran: Flavell, 1985).
  3. Gagne ve diğerlerine (1988, s. 70) göre, yürütücü biliş öğrenme ve bellek süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için bilişsel stratejileri kullanan içsel süreçlerdir.
Benzer bir yazımız:  Araştırma inceleme yaklaşımı nedir?