Yüz yüze destekleyici etkileşim nedir?

  1.  Grup üyelerinin birbirlerinin çabasını özendirmeleri, birbirlerine yar­dım etmeleri, güven duymaları ve birbirlerini cesaretlendirmeleri amacına yönelik olarak ortamın yüz yüze etkili iletişime imkan verecek şekilde düzenlenmesidir (Açıkgöz, 2009).
  2. Yüz yüze etkileşim sayesinde sözel olmayan iletişimin yararları da öğrenme ortamına taşınmış olur (Yılmaz, 2001).
  3. Yüz yüze etkileşimin verimli olabilmesi için işbirlikli öğrenme gruplarının az sayıda kişiden oluşması gereklidir.
Bir cevap yazın 0