1. “Eğitsel etkinliklere ayrılan zamanı çoğaltmak ve en uygun dağılımını yapmak ama­cıyla gerçekleştirilen bir sınıf yönetimi alanıdır. ” (Ed.Ağaoğlu, 2009, s. 5)
  2. ‘Öğrenci devamının artırılma­sı, okuldan ayrılmanın azaltılması, eğitsel hedeflere onlar için ayrılan en kısa zamanda ulaşılmasının sağlanması zaman yönetiminin hedefleri arasındadır.’ (Ed. Ağaoğlu, 2009, s. 5)