Zıt panel nedir?

  1. Sınıfın yarısının soru soran diğer yarısınında cevap veren gruba ayrılması, çoğunlukla tar­tışılmış fakat pek açığa kavuşmayan konuları tartışırken kullanılan tekniktir (Yıldızlar,2009).
  2. Sınıflarda tekrar amaçlı kullanılabilir. Zıt panele başlamadan soruların hazırlanması için öğretmen öğrencilere yeter süre verir.

Benzer bir yazımız:  İpucu nedir?